CUM FUNCȚIONEAZĂ?

Pas 1
Înscrie-te și vino în 7 zile în Showroom-ul Videt
Pas 2
Predai o pereche de ochelari veche și primești pe loc un voucher de până la 600 lei
Pas 3
Îți cumperi o pereche nouă de ochelari la super preț.

CARE ESTE VALOAREA VOUCHERELOR?

Voucherele se aplică pe loc în funcție de valoarea achiziției (ramă+lentile) astfel:
Voucherele se aplică pe loc în funcție de valoarea achiziției (ramă+lentile) astfel:
Valoare achiziție
Până la 499 lei
500-999 lei
1000-1499 lei
1500-1999 lei
Peste 2000 lei
Valoare voucher
150 lei
200 lei
300 lei
400 lei
600 lei

CE MAI TREBUIE SĂ ȘTII:

✅

Poți preda orice pereche de ochelari veche, indiferent de starea acesteia

✅

Îți poți alege o pereche nouă de ochelari din peste 2000 de modele

✅

Dacă nu ai prescripție de ochelari sau vrei să-ți reverifici dioptriile, beneficiezi de o consultație gratuită.

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “SUPER RABLA LA OCHELARI”

Articolul 1. Organizatorul Campaniei:

1.1 Organizatorul Campaniei „SUPER RABLA LA OCHELARI“ (denumită în continuare “Campania”) este S.C. NOAVIDET SRL, persoană juridică cu sediul în Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 87, Felix Office Building, Biroul 4, Secțiunea 4.4.21, Et. 4, Sector 1, București, Cod de identificare fiscală: RO28142064, Registrul Comerțului: J40/10245/2016 (denumit în continuare “Organizatorul”)

1.2 Campania promoțională se va derula/desfășura în conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toți participanții (denumit în continuare „Regulamentul oficial” sau „Regulamentul”).

Articolul 2. Durata și locul de desfășurare al Campaniei

2.1 Campania este organizată și desfășurată pe teritoriul României, în Showroom-ul Videt din Calea Dorobanti 126-130, sector 1, București, în perioada 07.09.2021 ora 09:00 și 31.10.2021, ora 16.00.

Articolul 3. Obiectivul campaniei

3.1 Prin Campania “SUPER RABLA LA OCHELARI”, Videt își propune să:

• Vină în ajutorul persoanelor care vor să-și reînnoiască ochelarii de vedere, oferindu-le prețuri și mai accesibile

• Ajute la conștientizarea riscurilor care pot apărea la portul unei perechi de ochelari de vedere deteriorate

Articolul 4. Regulamentul oficial ale Campaniei

4.1 Regulamentul de participare/des­fășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe întreaga durata a Campaniei, în format electronic, prin accesarea paginii web https://www.videt.ro/super-rabla.html

4.2 Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia dintre prevederile acestuia. Orice modificări/com­pletari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate către public prin publicarea pe pagina web https://www.videt.ro/super-rabla.html

Articolul 5. Mecanismul, condițiile și voucherele Campaniei

5.1 În perioada Campaniei, persoanele care vin în Showroom-ul Videt și predau o pereche veche sau deteriorată de ochelari de vedere, primesc în schimbul acesteia un voucher cadou de până la 600 lei

5.2 Voucherul se poate folosi pentru achiziția unei perechi noi de ochelari de vedere

5.3 Fiecare voucher este aplicabil pentru o singură comandă de ochelari de vedere și se aplică pe loc în momentul predării perecheii vechi

5.4 Voucherul se acordă în funcție de valoarea achiziției, astfel:

Valoare achiziție Valoare voucher
Până la 499 lei 150 lei
500-999 lei 200 lei
1000-1499 lei 300 lei
1500-1999 lei 400 lei
Peste 2000 lei 600 lei

5.5 Voucherul se aplică pentru o pereche de ochelari de vedere completă (ramă+lentile)

5.6 Lentilele pentru care se poate opta pentru a beneficia de voucher sunt Essilor, Hoya și Zeiss

5.7 Se poate folosi un singur voucher per comandă, indiferent de numărul de perechi vechi de ochelari de vedere aduse

5.8 Voucherul este cumulabil cu ofertele curente la rame, însă nu se cumulează cu alte oferte sau reduceri la lentilele de ochelari. Voucherul nu se cumulează cu campaniile "359 Lei Ochelari de vedere cu preț fix", "Prima pereche de ochelari progresivi" și "Essilor Varilux 1+1"

5.9 Se acceptă orice pereche veche de ochelari, indiferent de starea acesteia.

Articolul 6. Dreptul de participare

6.1 Prin înscrierea şi participarea la Campanie, Participanţii sunt de acord cu prezentul Regulament şi sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate de Organizator, astfel cum se precizează la art. 7.

6.2 Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Articolul 7. Date personale

7.1 În organizarea și desfășurarea prezentei Campanii se vor avea în vedere și se vor respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR). De asemenea, prin participarea și înscrierea în Campanie, conform prezentului regulament, este necesar ca participanții să pună la dispoziția organizatorului și/sau partenerilor acestuia în vederea desfășurării campaniei, date cu caracter personal (de ex. nume, prenume, număr telefon, e-mail) astfel cum sunt solicitate de către Organizator conform prezentului Regulament și a formularului de înscriere.

7.2 Participanții declară că au cunoștință despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal și își exprimă consimțământul în mod liber, expres și neechivoc cu privire la astfel de prelucrări în scopul executării prezentului Regulament și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, în conformitate cu prevederile GDPR. Prelucrarea datelor furnizate de participanții la Campanie se va face în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.

7.3. Participanții își pot retrage oricând și în mod gratuit consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale pentru oricare dintre scopurile menționate mai sus, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii. În cazul retragerii consimțământului de prelucrare a datelor oferite pentru înscrierea în campanie, calitatea dumneavoastră de participant încetează din momentul retragerii. În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, vă informăm că beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri, care ar putea produce efecte juridice în relația cu dumneavoastră sau v-ar putea afecta în mod similar, într-o măsură semnificativă.

Pentru exercitarea drepturilor și pentru sugestii și plângeri referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și pentru retragerea acordului, vă recomandăm să contactați comisarul nostru pentru protecția datelor din cadrul companiei la următoarea adresă de e-mail: dpo.videt@dpo-romania.ro.

Pentru mai multe informații legate de politica de confidențialitate adoptată de Organizator, vă invităm să accesați următorul link: videt.ro/politica-de-confidentiali­tate.html

Articolul 8. Încetarea/Între­ruperea Campaniei. Forță majoră

8.1 Campania poate înceta înainte de termen, atat în cazul unui eveniment ce constituie forta majora, astfel cum este reglementata de legislatia romana in vigoare, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua aceasta campanie, cat si dacă Organizatorul își dorește acest lucru, inclusiv prin raportare la dreptul de retragere prevăzut la art. 7.3.

8.2 Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament/con­dițiile, aceste modificări fiind aduse la cunoștința publicului prin afișarea pe pagina web https://www.videt.ro/super-rabla.html

Articolul 9. Legea aplicabilă. Litigii

9.1 Legea aplicabilă este legea română.

9.2 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabila, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instanțele judecatoresti romane competente din Mun. București.

9.3 Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data încheierii Campaniei. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamatie.

9.3 Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data încheierii Campaniei. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamatie.


Copyright © 2021 NOAVIDET SRL. Toate drepturile rezervate.