Regulament campanie "Zilele Videt"

Articolul 1. Organizatorul Campaniei:

1.1 Organizatorul Campaniei “Zilele Videt: reduceri de până la 90%”    (denumită în continuare “Campania”) este S.C. NOAVIDET SRL, persoană juridică cu sediul în Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 87, Felix Office Building, Biroul 4, Secțiunea 4.4.21, Et. 4, Sector 1, București, Cod de identificare fiscală: RO28142064, Registrul Comerțului: J40/10245/2016 și reprezentată prin Cristian Miloiu în calitate de Marketing Manager (denumit în continuare “Organizatorul”).

1.2 Campania promoțională se va derula/desfășura în conformitate cu prezentul regulament care    este obligatoriu pentru toți participanții (denumit în continuare „Regulamentul oficial” sau    „Regulamentul”).

Articolul 2. Durata și locul de desfășurare al Campaniei

2.1 Campania este organizată și desfășurată pe teritoriul României, în perioada 28.06.2023 ora 09:00 și 30.07.2023, ora 20.00 în cele 5 Showroom-uri Videt:

 • București Dorobanți: Calea Dorobanților 126-130, sector 1
 • București  Vitan: Strada Brândușelor 2-4, vis-a-vis de Mall Vitan, sector 3
 • București  Delfinului: Șoseaua Pantelimon 245, sector 2
 • București Sun Plaza: Calea Văcărești 391, sector 4
 • Galați Shopping City: Blvd. George Coșbuc 251 parter, intrarea Carrefour
 • Articolul 3. Dreptul de participare

  3.1 Prin înscrierea şi participarea la Campanie, Participanţii sunt de acord cu prezentul Regulament şi sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate de Organizator, astfel cum se precizează la art. 8.

  3.2 Participarea la Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

  Articolul 4. Reducerile Campaniei

  4.1 Reducerile Campaniei sunt de până la 90%, la rame și ochelari de soare, și se aplică la cel mai mic preț practicat de NOAVIDET SRL în ultimele 30 zile, astfel:

  • până la 90% reducere la ramele de vedere

  • până la 90% reducere la ochelarii de soare

  • până la 70% reducere la ochelarii de calculator

  • până la 80% reducere la lentilele de contact

  • până la 60% reducere la lentilele colorate

  • până la 50% reducere la soluții

  Reduceri lentile pentru ochelari, de la următorii producători: Essilor, Hoya, Zeiss și Videt, marcă proprie

  • Lentile de stoc: 40% la lentilele Videt blue blocker cu indicele de subțiere 1.6

  • Lentile de comandă: 10% la toate celelalte lentile, de la toți producătorii, stoc si RX.

  4.2 Reducerile sunt valabile în Showroom-urile Videt sau online pe videt.ro.

  Articolul 5. Regulamentul oficial al Campaniei

  5.1 Regulamentul de participare/des­fășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe întreaga durata a Campaniei, în format electronic, prin accesarea paginii web https://www.videt.ro/…ie-sale.html

  5.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/ completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate către public prin publicarea pe pagina web https://www.videt.ro/…ie-sale.html

  Articolul 6. Forța majoră

  În orice situație de forță majoră sau caz fortuit care împiedică sau întârzie, total sau parțial, executarea și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată. 

  6.2 Participanții declară că au cunoștință despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal și    își exprimă consimțământul în mod liber, expres și neechivoc cu privire la astfel de prelucrări    în scopul executării prezentului Regulament și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, în    conformitate cu prevederile GDPR. Prelucrarea datelor furnizate de participanții la Campanie se    va face în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.

  Încetarea/ Modificarea/ Suspendarea / Întreruperea Campaniei

  7.1 Campania poate înceta înainte de termen, se poate modifica, suspenda sau chiar întrerupe în orice moment în cazul în care Organizatorul decide. De asemenea, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica datele și durata Campaniei și va face public acest lucru.

  7.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament/con­dițiile, aceste modificări fiind aduse la cunoștința publicului prin afișarea pe pagina web https://www.videt.ro/…ie-sale.html

  Articolul 8. Date personale

  8.1 În organizarea și desfășurarea prezentei Campanii se vor avea în vedere și se vor respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR). De asemenea, prin participarea și înscrierea în Campanie, conform prezentului regulament, este necesar ca participanții să pună la dispoziția organizatorului și/sau partenerilor acestuia în vederea desfășurării campaniei, date cu caracter personal (de ex. nume, prenume, număr telefon, e-mail) astfel cum sunt solicitate de către Organizator conform prezentului Regulament și a formularului de înscriere.

  8.2 Participanții declară că au cunoștință despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal și își exprimă consimțământul în mod liber, expres și neechivoc cu privire la astfel de prelucrări în scopul executării prezentului Regulament și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, în conformitate cu prevederile GDPR. Prelucrarea datelor furnizate de participanții la Campanie se va face în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.

  8.3 Participanții își pot retrage oricând și în mod gratuit consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale pentru oricare dintre scopurile menționate mai sus, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii. În cazul retragerii consimțământului de prelucrare a datelor oferite pentru înscrierea în campanie, calitatea dumneavoastră de participant încetează din momentul retragerii. În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, vă informăm că beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri, care ar putea produce efecte juridice în relația cu dumneavoastră sau v-ar putea afecta în mod similar, într-o măsură semnificativă. Pentru exercitarea drepturilor și pentru sugestii și plângeri referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și pentru retragerea acordului, vă recomandăm să contactați comisarul nostru pentru protecția datelor din cadrul companiei la următoarea adresă de e-mail: dpo.videt@dpo-romania.ro. Pentru mai multe informații legate de politica de confidențialitate adoptată de Organizator, vă invităm să accesați următorul link: https://www.videt.ro/…alitate.html

  Articolul 9. Legea aplicabilă. Litigii

  9.1 Legea aplicabilă este legea română.

  9.2 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate in instanțele judecătorești române competente din Mun. București.

  9.3 Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data încheierii Campaniei. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

  Articolul 10. Contestații

  Cererea scrisă a Participanților la Campanie în vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusă la sediul Organizatorului în termen de maxim 48 (patruzeci și opt) de ore de la data livrării comenzii. Orice sesizare în acest sens depusă după trecerea termenului de mai sus nu va fi luată în considerare.

  Articolul 11. Alte reglementări

  În caz de tentativă sau fraudă a sistemului, abuz sau orice acte îndreptate împotriva și la adresa Organizatorului, acesta își rezervă dreptul de a lua toate măsurile necesare pentru remedierea situației și tragerea la răspundere, în condițiile legii, a celor vinovați, inclusiv, dar fără a se limita la descalificarea Participanților la Campanie. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru imposibilitatea participării la această Campanie din cauza unor erori de software sau datorită unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defecțiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet ș.a. Prezentul Regulament de participare/des­fășurare este disponibil în mod gratuit prin accesarea paginii web https://www.videt.ro/…ie-sale.html

  Comentarii

  Aveți întrebări?