Politica de confidentialitate

1. Notificare privind protecția datelor

NOAVIDET SRL (denumită în continuare „NOAVIDET” sau „Noi” sau „nouă”) apreciază vizita dumneavoastră pe paginile noastre de internet și pe aplicațiile mobile (denumite împreună și „OFERTE ONLINE”) și interesul față de compania și produsele noastre.

2. NOAVIDET vă respectă intimitatea

Protecția vieții private pe parcursul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și securitatea tuturor datelor de afaceri reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Păstrăm confidențialitatea datelor cu caracter personal colectate în timpul vizitei dumneavoastră pe OFERTELE ONLINE și le procesăm doar în conformitate cu reglementările legale. Protecția datelor și securitatea informațiilor sunt incluse în politica noastră corporativă.

3. Controlorul

NOAVIDET este controlorul responsabil pentru procesarea datelor dumneavoastră; excepțiile sunt subliniate în prezenta notificare privind protecția datelor. Datele noastre de contact sunt următoarele: Calea Dorobanților, nr 126-130, sector 1, București, cod poștal 010577 CUI RO28142064, Nr. Reg. Comertului: J40/10245/2016

4. Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal

4.1. Categorii de date prelucrate

Sunt prelucrate următoarele categorii de date:

• Numele și prenumele clientului;

• Adresa de e-mail;

• Numărul de telefon;

• Adresa de livrare;

• Adresa de facturare;

• Numărul contului bancar;

• Fotografia digitală a recomandării pentru utilizarea lentilelor de contact;

• Istoricul clientului;

• Datele tranzacției referitoare la plata efectuată de către client către NOAVIDET;

• Date medicale privind parametrii dispozitivelor medicale achizționate de către client

De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că procesăm și date personale necesare:

• Comunicării între ip server și ip client

• Înregistrări de comportament pe site-urile web operate de NOAVIDET SRL

4.2. Principii

Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile referitoare la o persoană identificată sau identificabilă și includ, de exemplu, nume, adrese, numere de telefon, adrese de e-mail, date principale contractuale, informații privind plata efectuată de către dvs, acestea fiind o expresie a identității unei persoane. Colectăm, prelucrăm și utilizăm datele cu caracter personal (inclusiv adresele de IP) doar atunci când există o bază legală pentru aceasta sau v-ați dat acordul pentru prelucrarea or utilizarea datelor cu caracter personal referitor la această chestiune, de exemplu, prin intermediul înregistrării pe site-ul operat de NOAVIDET SRL.

4.3. Obiectivele prelucrării datelor și bazele legale

Noi și furnizorii de servicii angajați de noi prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

– Furnizarea acestor Oferte online (paginile noastre de internet și pe aplicațiile mobile)

Baza legală: interesul justificat din partea noastră pentru marketing direct, în măsura în care acest lucru are loc în conformitate cu legislația privind protecția datelor și legea concurenței.

– Furnizarea acestor Oferte online și executarea unui contract în condițiile oferite de către noi

Baza legală: executarea unui contract.

– Determinarea perturbărilor/de­ranjamentelor și din motive de securitate.

Baze legale: îndeplinirea obligațiilor legale în vederea asigurării securității datelor și interesul justificat față de soluționarea perturbărilor/de­ranjamentelor și securitatea ofertelor noastre

– Autopromovarea și promovarea de către ceilalți operatori, precum și cercetarea de piață și realizarea analizei în domeniul de aplicare permis din punct de vedere legal

Baze legale: interes justificat din partea noastră pentru marketing direct, în măsura în care acest lucru are loc în conformitate cu legislația privind protecția datelor și legea concurenței

– Sondaje de opinie pentru clienți sau sondaje referitoare la produse, efectuate prin poștă, prin e-mail și/sau telefon Baze legale: interesul nostru justificat față de îmbunătățirea produselor/ser­viciilor; acordul dvs.

Notă: În cazul în care însărcinăm în acest sens un institut de cercetare de piață, acest institut va acționa doar în baza sarcinii primite și va respecta directivele noastre.

– Trimiterea unui e-mail sau newsletter SMS/MMS, cu acordul destinatarului. Bază legală: acordul dvs.

– Asigurarea și revendicarea drepturilor noastre.

Bază legală: interes justificat din partea noastră față de asigurarea și revendicarea drepturilor noastre

4.4. Înregistrare

Dacă doriți să utilizați/accesați beneficii care necesită încheierea unui contract, trebuie să vă înregistrați. În vederea înregistrării colectăm date cu caracter personal necesare pentru încheierea și execuția contractului (de exemplu, prenume, nume, data nașterii, adresa de e-mail, dacă este cazul, date despre metoda de plată preferată sau despre titularul contului), precum și, dacă este cazul, date suplimentare în mod voluntar. Câmpurile obligatorii sunt marcate distinct.

4.5. Fișiere jurnal

De fiecare dată când utilizați internetul, browserul dumneavoastră transmite anumite informații pe care le stocăm în așa-numitele ”fișiere jurnal”. Fișierele jurnal sunt salvate doar pe o perioadă scurtă, pentru a determina perturbările, dar și din motive de securitate (de exemplu, pentru a clarifica tentativele de atac), iar ulterior acestea sunt șterse. Fișierele jurnal ce trebuie gestionate ca dovezi sunt excluse de la regula ștergerii, însă numai până la soluționarea completă a incidentului respectiv, acestea putând fi transmise, în funcție de fiecare caz, chiar și autorităților de investigații competente. Fișierele jurnal sunt utilizate și în scopuri de analiză (cu sau fără adresa IP completă). Vezi modulul Analiză web.

În fișierele jurnal sunt salvate în special următoarele informații:

 • Adresa IP (adresă protocol internet) a terminalului care este utilizat pentru accesarea Ofertelor online;
 • Adresa de internet a site-ului web de pe care a fost accesată Oferta

online (așa-numitul URL de origine sau URL de direcționare);

 • Denumirea furnizorului serviciului utilizat pentru accesarea Ofertei online;
 • Denumirea fișierelor sau informațiilor accesate;
 • Data și ora, precum și durata de recuperare;
 • Cantitatea de date transferate;
 • Sistem de operare și informații despre browserul de internet utilizat, inclusiv add-on-uri instalate (de exemplu, Flash Player);
 • Cod stare http (de exemplu, „Solicitarea a reușit” sau „Fișierul nu a fost găsit”).

4.6. Copii

Această Ofertă online nu vizează copii sub 16 ani, respectiv persoanele sub 18 ani pentru oferta de dispozitive medicale.

4.7. Transferul de date

4.7.1. Transferul de date către alți controlori

Datele cu caracter personal sunt transmise către alți controlori în principal doar când este necesar pentru executarea unui contract, în cazul în care noi sau terța parte are un interes legitim față de transfer sau dacă v-ați dat acordul. Detalii despre bazele legale pot fi găsite în secțiunea Obiectivele procesării și bazele legale (articolul 4.3). Atunci când datele sunt transferate unor terțe părți în baza unui interes justificat, acest lucru este explicat în prezenta notificare privind protecția datelor. În plus, datele pot fi transferate către alți controlori atunci când suntem obligați să facem acest lucru, conform reglementărilor legale aplicabile.

4.7.2. Furnizorii de servicii (generale)

Am angajat furnizori externi de servicii pentru sarcini precum servicii de vânzări și marketing, gestionarea contractelor, a plăților, programare, găzduire de date și curierat. Am ales cu grijă acești furnizori de servicii și îi evaluăm periodic, în special în ceea ce privește gestionarea și protecția eficientă a datelor salvate. Toți furnizorii de servicii sunt obligați să asigure confidențialitatea și să respecte prevederile legale.

4.7.3. Anunțurile privind coletele

Pentru anunțarea expedierii coletelor vă transferăm adresa de e-mail și numărul de telefon în vederea executării contractului către:

• FAN Courier Express Srl Șoseaua de Centura, nr. 32, Ștefăneștii de Jos, Ilfov, 077175 România

• S.C. DELIVERY SOLUTIONS S.A. (Sameday) Splaiul Independentei 319 Cladirea OB17C, Sector 6, Bucuresti România

• Coletăria Paketa Group Srl (Coletăria) Str.Mihai Eminescu nr.38, Corp A,București, 010515 România

Aceaste companii prelucrează datele în calitate de controlor de date.

4.7.4. Furnizori de servicii de plată

Folosim furnizori externi de servicii de plată. În funcție de tipul metodei de plată ales în timpul procesului de comandă, transferăm datele utilizate pentru procesarea plăților (de exemplu: contul bancar sau datele cardului de credit) către instituția financiară însărcinată cu plata sau către furnizorii de servicii de plată contractați de noi. Uneori, furnizorii de servicii de plată colectează și prelucrează astfel de date și în calitate de controlori. În acest caz, (furnizorii de servicii de plată sunt controlori de date) se aplică notificarea privind protecția datelor sau politica de confidențialitate a respectivului furnizor de servicii de plată.

4.7.5. Furnizorul serviciului de probă virtuală a ochelarilor

Opțiunea de probă virtuală a ochelarilor este furnizată de compania FITTING BOX. Prin utilizarea acestui serviciu, utilizatorii oferă acces la camerele de fotografiat pentru FITTING BOX. Accesul este activ doar în timpul probei virtuale și exclusiv în scopul furnizorii serviciului.

4.7.6. Transferul către destinatari din afara SEE

De asemenea, putem transfera date cu caracter personal către destinatari aflați în afara SEE, în așa-numitele țări terțe. În astfel de cazuri, înainte de transfer ne asigurăm că destinatarul datelor asigură un nivel adecvat de protecție a datelor (de exemplu, ca urmare a unei decizii privind caracterul adecvat a Comisiei Europene privind respectiva țară sau a acordului cu destinatarul bazat pe așa-numitele clauze model UE), precum și că v-ați dat acordul pentru un astfel de transfer. Aveți dreptul să primiți o prezentare generală a destinatarilor din terțe țări și o copie a prevederilor specifice agreate ce asigură un nivel adecvat de protecție a datelor, însă numai la solicitarea expresă, formulată în scris. Folosiți în acest sens informațiile de la secțiunea Contact.

4.8. Durata stocării datelor cu caracter personal

În conformitate cu legislația aplicabilă, în scopul realizării executării contractului și în scopul înregistrării contractului și a oricărei aplicații viitoare, precum și a protecției drepturilor și obligațiilor părților, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează pentru o perioadă de maxim 10 ani de la executarea ultimului contract, cu excepția cazului în care legea prevede altfel pentru menținerea documentației contractuale pe o perioadă mai lungă (de exemplu, suntem obligați să punem la dispoziție documente precum contracte și facturi pe o anumită perioadă de timp, ca urmare a perioadelor de retenție conform legislației aplicabile).

În principal, vă stocăm datele atât cât este necesar pentru a furniza Ofertele noastre online și serviciile asociate, atât timp cât avem un interes justificat în stocarea acestora. Prelucrarea menționată mai sus este posibilă în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului: "prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea un contract. "

5. Utilizarea cookie-urilor

5.1. Date generale

Cookie-urile sunt fișiere text, de mici dimensiuni, salvate pe computerul dumneavoastră atunci când vizitați o Ofertă online. Dacă accesați această Ofertă online altădată, browserul dumneavoastră va transmite conținutul cookie-urilor către ofertantul respectiv, permițând astfel reidentificarea terminalului. Citirea cookie-urilor ne permite configurarea în mod optim a Ofertelor online, facilitând utilizarea acestora.

5.2. Dezactivarea și ștergerea cookie-urilor

Când vizitați paginile noastre de internet veți fi întrebat într-o fereastră pop-up dacă sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor de pe pagina noastră sau doriți să le dezactivați din setări. Dacă decideți să blocați cookie-urile, browserul dumneavoastră are o opțiune de blocare. Acest cookie are exclusiv rolul de a aloca obiecția dumneavoastră. Dezactivarea cookie-urilor poate dezactiva funcții individuale ale paginilor noastre de internet. Rețineți că, din motive tehnice, un cookie de blocare poate fi setat doar pentru browserul care a fost utilizat pentru setarea acestuia. Dacă ștergeți cookie-urile, dacă folosiți un alt browser sau un alt terminal, va trebui să le blocați din nou.

Preferințele nu se aplică în cazul cookie-urilor care sunt setate în timpul vizitelor dumneavoastră pe paginile de internet ale terților. Browserul dumneavoastră vă permite în orice moment ștergerea tuturor cookie-urilor. Pentru aceasta, consultați funcțiile de asistență ale browserului dumneavoastră. Totuși, acest lucru poate cauza indisponibilizarea unor funcții individuale. În plus, puteți gestiona și dezactiva cookie-urile terților pe următoarea pagină web: http://www.youronlinechoices.com/…r-ad-choices. Întrucât nu operăm acest site web, nu suntem responsabili și nu putem influența conținutul și disponibilitatea.

5.3. Prezentarea generală a cookie-urilor folosite de noi

În această secțiune puteți găsi o prezentare generală a cookie-urilor folosite de către noi.

5.3.1. Cookie-uri absolut necesare

Anumite cookie-uri sunt necesare pentru a putea furniza în siguranță Ofertele noastre online. Această categorie include, de exemplu:

 • Cookie-uri care identifică sau autentifică utilizatorii noștri;
 • Cookie-uri care salvează temporar anumite informații introduse de utilizator;
 • Cookie-uri care stochează anumite preferințe ale utilizatorului (de exemplu, căutări sau setări de limbă);
 • Cookie-uri care stochează datele pentru a asigura redarea neobstrucționată de conținut video sau audio.

5.3.2. Cookie-uri analitice

Folosim cookie-urile analitice pentru a înregistra comportamentul de utilizare (de exemplu, bannere publicitare accesate, căutări efectuate) al utilizatorilor noștri și a îl evalua din punct de vedere statistic.

5.3.3. Cookie-uri de publicitate

Folosim, de asemenea, cookie-uri în scopuri publicitare. Profilele de comportament de utilizare create cu ajutorul unor astfel de cookie-uri (de exemplu, bannere publicitare accesate, subpagini vizitate, căutări efectuate) sunt utilizate de noi pentru a vă afișa reclame sau oferte personalizate conform intereselor dumneavoastră („publicitate bazată pe interese”).

5.3.4. Cookie-uri de conversie

Partenerii noștri de reperare a conversiilor setează un cookie pe computerul dumneavoastră („cookie de conversie”) în cazul în care ați ajuns la site-ul nostru web printr-o reclamă a partenerului respectiv. Aceste cookie-uri expiră, în general, după 30 de zile.

Dacă vizitați anumite pagini pe care le găzduim și cookie-ul încă nu a expirat, noi și partenerul de urmărire a conversiilor respective putem vedea că un anumit utilizator a accesat reclama și a fost direcționat către pagina noastră. Informațiile colectate prin cookie-ul de conversie sunt utilizate pentru a crea statistici de conversie și a determina numărul total de utilizatori care au accesat reclama respectivă și au fost direcționați către o pagină dotată cu o etichetă de urmărire a conversiilor.

5.3.5. Cookie-uri de reperare în asociere cu plugin-uri sociale

Anumite pagini ale Ofertelor noastre online integrează conținut și servicii de la alți furnizori (de exemplu, Facebook, Twitter), care pot utiliza, la rândul lor, cookie-uri și componente active. NOAVIDET SRL nu poate influența prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de acești furnizori. Aflați mai multe detalii despre plugin-uri sociale în secțiunea Plugin-uri sociale.

6. Analiză web

Avem nevoie de informații statistice despre utilizarea Ofertelor noastre online pentru a le concepe astfel încât să fie mai ușor de utilizat, pentru a efectua măsurători de anvergură și cercetare de piață. În acest sens, folosim instrumentele de analiză web descrise în această secțiune. Profilurile de utilizare create de aceste instrumente, folosind cookie-urile analitice sau analizând fișierele jurnal, nu conțin date cu caracter personal. Instrumentele fie nu utilizează deloc adresele IP, fie le restrâng imediat la colectarea datelor. Instrumentele oferă date prelucrate doar pentru procesatorii ce se supun directivelor noastre și nu în scopuri proprii.

Mai jos puteți găsi informații despre ce oferă fiecare instrument și cum puteți refuza colectarea și prelucrarea datelor prin respectivul instrument. Rețineți că în ceea ce privește instrumentele care folosesc cookie-uri de blocare, funcția de blocare afectează un dispozitiv sau un browser și este astfel valabilă pentru terminalul sau browserul utilizat la momentul respectiv. În cazul în care folosiți mai multe terminale sau browsere, trebuie să efectuați blocarea pe fiecare dispozitiv și fiecare browser. În rest, puteți evita în general formarea de profiluri de utilizare dezactivând utilizarea cookie-urilor; pentru aceasta, consultați secțiunea Dezactivarea și ștergerea cookie-urilor.

6.1. Google Analytics

Google Analytics este furnizat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). Folosim Google Analytics cu funcția suplimentară oferită de Google pentru anonimizarea adreselor IP. În acest timp, Google prescurtează deja IP-urile în interiorul UE în majoritatea cazurilor, dar face acest lucru doar în cazuri excepționale în Statele Unite, iar în ambele regiuni salvează doar forma scurtă a adreselor IP. Puteți refuza colectarea sau prelucrarea datelor dumneavoastră folosind următorul link pentru a descărca și instala un plugin în browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?…

7. Utilizarea instrumentelor de remarketing

În vederea optimizării marketingului nostru online folosim așa-numitele tehnologii de remarketing. Aceasta are ca scop crearea unei Oferte online mai interesante, personalizată în funcție de nevoile dumneavoastră. Pentru aceasta, folosim instrumentele prezentate mai jos. Profilurile de utilizare create cu ajutorul cookie-urilor de publicitate sau al cookie-urilor de publicitate ale terților, așa-numitele semnalizatoare web (elemente grafice invizibile denumite și pixeli sau pixeli de numărare) sau cu tehnologii comparabile care nu sunt combinate cu date cu caracter personal. Instrumentele sunt utilizate de furnizori pentru a le arăta utilizatorilor noștri de Oferte online sau reclame, în funcție de interese, dar și pentru a controla frecvența cu care utilizatorii văd anumite reclame. Persoana responsabilă pentru prelucrarea datelor asociate instrumentelor este furnizorul respectiv. Furnizorii instrumentelor pot, după caz, să transfere informații către terțe părți din motivele menționate mai sus. Instrumentele fie nu prelucrează deloc adresele IP ale utilizatorilor, fie le restrâng imediat după colectarea datelor. Puteți găsi informații despre un furnizor de instrumente pentru fiecare instrument, precum și despre cum puteți refuza colectarea datelor de către respectivul instrument. Rețineți că în ceea ce privește instrumentele care folosesc cookie-uri de blocare, funcția de blocare afectează un dispozitiv sau un browser și este astfel valabilă pentru terminalul sau browserul utilizat la momentul respectiv. În cazul în care folosiți mai multe terminale sau browsere, trebuie să efectuați blocarea pe fiecare dispozitiv și fiecare browser. Puteți refuza colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră de către acest instrument accesând referințele pentru utilizator.

8. Plugin-uri sociale

În Ofertele noastre online folosim așa-numitele plugin-uri sociale de la diferite rețele de socializare; acestea sunt descrise individual în această secțiune. În timpul utilizării plugin-urilor, browserul dumneavoastră stabilește o conexiune directă cu serverele respectivei rețele de socializare. În acest mod, furnizorul respectiv primește informații pe care browserul dumneavoastră le-a accesat de pe site-ul Ofertelor noastre online, chiar dacă nu aveți un cont de utilizator la acest furnizor sau nu sunteți conectat în cont în momentul respectiv. Fișierele jurnal (inclusiv adresele IP) sunt, în acest caz, transmise direct de către browserul dumneavoastră către furnizorul respectiv și pot fi stocate acolo. Furnizorul sau serverele sale pot fi situate în afara UE sau SEE (de exemplu, în Statele Unite).

Plugin-urile sunt extensii individuale asigurate de furnizorii rețelelor de socializare. Din acest motiv, nu putem influența anvergura datelor colectate și stocate de acestea. Puteți găsi obiectivul și anvergura colectării, prelucrării și utilizării continue a datelor de către rețeaua de socializare, precum și drepturile dumneavoastră și opțiunile de setare pentru protejarea vieții private consultând notificările privind protecția datelor ale respectivei rețele de socializare. În cazul în care nu doriți ca furnizorii de rețele de socializare să primească și, dacă este cazul, să stocheze sau utilizeze datele, nu trebuie să folosiți respectivele pluginuri. Prin folosirea așa-numitei soluții cu două click-uri (furnizate de Heise Medien GmbH & Co. KG) vă protejăm împotriva înregistrării și procesării implicite a vizitei dumneavoastră pe paginile noastre web de către furnizorii de rețele de socializare. La folosirea unei paginii noastre de internet, ce conține astfel de pluginuri, acestea sunt inițial dezactivate. Plugin-urile vor fi activate doar când faceți clic pe butonul furnizat.

8.1. Plugin-urile Facebook

Facebook este operată la www.facebook.com de către Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA și la www.facebook.de de către Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Irlanda („Facebook”). Puteți găsi o prezentare generală a pluginurilor Facebook și aspectul lor aici: http://developers.facebook.com/plugins; găsiți informații despre protecția datelor la Facebook aici: http://www.facebook.com/policy.php.

9. Autentificare (conectare) prin rețele de socializare

Vă oferim posibilitatea de a vă conecta la Ofertele noastre online prin opțiunile de autentificare ale rețelelor de socializare precum Facebook Connect. Pentru înregistrare, veți fi redirecționat către pagina rețelei de socializare respective, unde vă puteți conecta cu datele dumneavoastră locale. Aceasta înseamnă conectarea contului dumneavoastră pe rețeaua respectivă la serviciul nostru. În acest mod, informațiile de pe profilul dumneavoastră public, adresa de e-mail și etichetările de identificare ale prietenilor din rețea, precum și alte date, dacă este cazul, sunt transmise către noi prin rețeaua de socializare respectivă. În schimb, rețeaua de socializare utilizată pentru înregistrare primește statusul de conectare, informațiile din browser și adresa IP. Furnizorul rețelei de socializare sau serverul său poate fi localizat în afara UE sau SEE (de exemplu, în Statele Unite). Dacă nu doriți transferul de date dintre noi și serviciile rețelei de socializare, conectați-vă prin serviciile noastre în loc de cele ale rețelei de socializare.

10. Newsletter, cu opțiunea de abonare; dreptul de retragere al acordului

Vă puteți abona la newslettere despre Ofertele noastre online. Pentru aceasta, folosim așa-numita procedură de abonare în doi pași, ceea ce înseamnă că vă vom transmite un newsletter prin e-mail, messenger pe mobil (de exemplu, WhatsApp), SMS sau notificare push doar după ce ați confirmat explicit activarea serviciului de newsletter accesând link-ul din notificare. Dacă la o dată ulterioară doriți să nu mai primiți newslettere, vă puteți dezabona în orice moment prin retragerea acordului. Vă puteți retrage acordul pentru newsletterele pe e-mail accesând link-ul transmis în e-mailul respectiv pentru Ofertele online, după caz. Aceasta are loc în cadrul setărilor de administrare. Alternativ, ne puteți contacta folosind datele de contact furnizate în secțiunea Contact.

11. Link-uri externe

Ofertele noastre online pot include link-uri către pagini de internet ale terților – furnizori care nu sunt asociați cu noi. După ce accesați link-ul, nu avem nicio influență asupra colectării, prelucrării și utilizării datelor cu caracter personal transmise prin accesarea link-ului către partea terță (precum adresa IP sau URL-ul site-ului unde se află link-ul), întrucât nu putem, bineînțeles, monitoriza comportamentul terților. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru prelucrarea unor astfel de date cu caracter personal de către terți. Vă recomandăm să citiți politicile de confidențialitate ale acestora, pentru a vedea cum sunt colectate și prelucrate informațiile dvs. personale.

12. Securitate

Angajații noștri și companiile care furnizează servicii în numele nostru au obligația asigurării confidențialității, precum și a respectării legislației aplicabile privind protecția datelor. Luăm toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de securitate adecvat și protejarea datelor dumneavoastră administrate de noi, în special împotriva riscurilor de distrugere, manipulare, pierdere, modificare ilegală sau neintenționată sau divulgare sau acces neautorizat/ă. Măsurile de securitate sunt îmbunătățite constant, în linie cu progresul tehnologic.

13. Drepturile utilizatorilor

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă rugăm să folosiți detaliile furnizate în secțiunea Contact. În acest caz, asigurați-că că există posibilitatea identificării precise a persoanei în cauză.

Dreptul la informare și acces:

Aveți dreptul de a obține confirmarea noastră privind prelucrarea sau neprelucrarea datelor cu caracter personal, precum și accesul la aceste date.

Dreptul la corectare și ștergere:

 • Aveți dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră cu

caracter personal, fără întârziere nejustificată. Având în vedere scopul prelucrării, aveți dreptul la completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 • Puteți solicita ștergerea contului și a datelor personale (dreptul de a fi

uitat) prin transmiterea unei cereri la adresa de email contact@videt.ro. Pentru a putea procesa solicitarea de ștergere, este necesar ca cererea să fie transmisă de pe adresa de email asociată contului dumneavoastră Videt.ro pentru care se solicită ștergerea. Acest lucru nu este valabil pentru datele necesare pentru facturare și contabilitate sau care sunt supuse perioadei legale de retenție. Dacă accesul la astfel de date nu este necesar, prelucrarea acestora este restricționată (vezi mai jos).

Restricționarea prelucrării:

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, însă cu condiția să fie îndeplinite cerințele legale solicitate în acest caz.

Refuzarea prelucrării datelor:

Aveți dreptul de refuza în orice moment prelucrarea datelor de către noi. Nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, decât dacă dovedim respectarea cerințelor legale de a furniza motive justificate pentru continuarea prelucrării, dincolo de interesele, drepturile și libertățile dumneavoastră sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție.

Refuzarea marketingului direct:

În plus, puteți refuza în orice moment prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, din motive organizaționale, este posibil să existe, temporar, o suprapunere între refuzul dumneavoastră și utilizarea datelor respective în vederea desfășurării campaniei aflate deja în curs.

Refuzul prelucrării datelor pe baza legală a „interesului justificat”:

În plus, aveți dreptul de a refuza în orice moment prelucrarea datelor cu caracter personal, cu condiția să fie aplicabilă baza legală a interesului justificat. În acest caz, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare, conform cerințelor legale, pentru prelucrare, care prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.

Retragerea acordului:

Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor, aveți dreptul de a vă retrage acest acord, cu efect imediat. Legalitatea prelucrării datelor înainte de revocarea acordului rămâne nemodificată.

13.1. Portabilitatea datelor:

Aveți dreptul de a primi datele pe care ni le-ați furnizat într-un format comun, structurat, ce poate fi citit de un software – dacă este posibil din punct de vedere tehnic – pentru solicitarea transferului datelor respective către un terț.

13.2. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere:

Aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. Puteți apela la autoritatea de supraveghere cu competență la domiciliul dumneavoastră sau în țara dumneavoastră sau la autoritatea de supraveghere responsabilă în cazul nostru.

Vezi mai jos:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212 Fax: +40.318.059.220 E-mail: anspdcp@dataprotection.ro Web: www.dataprotection.ro

14. Modificări la Notificarea privind protecția datelor

Ne rezervăm dreptul de modificare a măsurilor noastre de securitate și protecția datelor, dacă acest lucru este necesar ca urmare a progresului tehnic. În astfel de cazuri, vom modifica în mod corespunzător Notificarea privind protecția datelor. Așadar, vă rugăm să urmăriți versiunea actuală a Notificării privind protecția datelor, întrucât pot exista modificări.

15. Contact

Dacă doriți să ne contactați, ne puteți găsi la adresa prezentată în secțiunea „Controlorul”. Pentru exercitarea drepturilor și pentru sugestii și plângeri referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și pentru retragerea acordului, vă recomandăm să contactați comisarul nostru pentru protecția datelor din cadrul companiei la următoarea adresă de e-mail: dpo.videt@dpo-romania.ro

16. Data intrării în vigoare a prezentelor prevederi: 10.10.2023