Pentru a beneficia de super oferta noastră, se poate opta pentru orice ramă Crullé din Showroom-urile Videt.

De reținut:

  Oferta se aplică pentru orice dioptrii sferice între ± 6.00 și cilindru între ± 2.00

  Se poate opta pentru lentile standard (indice 1.5) sau subțiate (indice 1.6)

  Avantaj client de până la 500 lei

Toate lentilele includ următoarele tratamente:

Filtru PC

Filtru UV

Durificare

Curățare ușoară

Hidrofob

Antireflex

CUM FUNCȚIONEAZĂ?

Pas 1
Te înscrii și vii în Showroom-urile Videt în 7 zile
Pas 2
Îți alegi o ramă Crullé, iar optometriștii noștri te vor ajuta să alegi cele mai bune lentile pentru nevoile tale
Pas 3
Îți iei ochelari noi, pentru care plătești un preț fix: 359 lei. Indiferent de dioptrii sau indicele de subțiere

Unde se află Showroom-urile Videt?

Pin Locatie

Showroom Dorobanți

Calea Dorobanților, nr 126-130, sector 1, București

Ceas

Luni – Vineri: 9 – 20

Sâmbătă: 10 – 18

Pin Locatie

Showroom Vitan

Strada Brândușelor 2-4, sector 3, București

(vis-a-vis de Mall Vitan)

Ceas

Luni – Vineri: 9 – 20

Sâmbătă: 10 – 18

Pin Locatie

Showroom Delfinului

Șoseaua Pantelimon 245, sector 2, București

(la 250 m de Mega Mall)

Ceas

Luni – Vineri: 9 – 20

Sâmbătă: 10 – 18

Ce fac dacă am dioptrii mai mari de ± 6.00 și cilindru ± 2.00?

  Pentru doar 199 lei, poți opta pentru lentile super subțiate (indice 1.67) sau ultra subțiate (indice 1.74)

  Ai un avantaj client de până la 500 lei

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Ochelari de vedere cu preț fix: 359 lei. Indiferent de dioptrii sau de indice de subțiere”

Articolul 1. Organizatorul Campaniei:

1.1 Organizatorul Campaniei “Ochelari de vedere cu preț fix: 359 lei. Indiferent de dioptrii sau de indicele de subțiere” (denumită în continuare “Campania”) este S.C. NOAVIDET SRL, persoană juridică cu sediul în Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 87, Felix Office Building, Biroul 4, Secțiunea 4.4.21, Et. 4, Sector 1, București, Cod de identificare fiscală: RO28142064, Registrul Comerțului: J40/10245/2016 (denumit în continuare “Organizatorul”)

1.2 Campania promoțională se va derula/desfășura în conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toți participanții (denumit în continuare „Regulamentul oficial” sau „Regulamentul”).

Articolul 2. Durata și locul de desfășurare al Campaniei

2.1 Campania este organizată și desfășurată pe teritoriul României, în Showroom-urile Videt din București, în perioada 20.12.2021 ora 09:00 și 18.06.2022, ora 18:00 Showroom Dorobanți: Calea Dorobanti 126-130, sector 1 Showroom Vitan: Strada Brândușelor 2-4, vis-a-vis de București Mall, sector 3 Showroom Delfinului: Șoseaua Pantelimon 245, la 250 m de Mega Mall, sector 2

Articolul 3. Regulamentul oficial al Campaniei

3.1 Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe întreaga durata a Campaniei, în format electronic, prin accesarea paginii web https://www.videt.ro/campanie-vedere.html

3.2 Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate către public prin publicarea pe pagina web https://www.videt.ro/campanie-vedere.html

Articolul 4. Mecanismul, condițiile și premiile Campaniei

4.1 În perioada Campaniei, persoanele care se înscriu și vin în Showroom-urile Videt beneficiază de super prețul fix de 359 lei pentru ochelarii de vedere compleți (ramă+lentile)
4.2 Oferta cu prețul fix de 359 lei se aplică pentru orice dioptrii sferice între ± 6.00 și cilindru între ± 2.00, cu lentile standard (indice 1.5) sau subțiate (indice 1.6)
4.3 Pentru dioptrii sferice mai mari de ± 6.00 și cilindru de ± 2.00 se poate opta pentru lentile super subțiate (indice 1.67) sau ultra subțiate (indice 1.74) pentru doar 199 lei în plus.
4.4 Pentru a beneficia de oferta noastră, se poate opta pentru orice ramă Crullé din Showroom-urile Videt
4.5 Toate lentilele marcă proprie Videt au incluse următoarele tratamente: filtru PC, filtru UV, durificare, autocurățare, hidrofob și antireflex
4.6 Prețul fix de 359 lei pentru ochelarii de vedere compleți (ramă+lentile), cu lentile standard (indice 1.5) sau subțiate (indice 1.6), respectiv 558 lei cu lentile super subțiate (indice 1.67) sau ultra subțiate (indice 1.74), nu se cumulează cu alte oferte sau discounturi valabile în Showroom-urile Videt.
4.7 Oferta nu se aplică pentru dioptriile cu prismă și lentilele fotocromatice.

Articolul 5. Dreptul de participare

5.1 Prin înscrierea şi participarea la Campanie, Participanţii sunt de acord cu prezentul Regulament şi sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate de Organizator, astfel cum se precizează la art. 6.

5.2 Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Articolul 6. Date personale

6.1 În organizarea și desfășurarea prezentei Campanii se vor avea în vedere și se vor respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR). De asemenea, prin participarea și înscrierea în Campanie, conform prezentului regulament, este necesar ca participanții să pună la dispoziția organizatorului și/sau partenerilor acestuia în vederea desfășurării campaniei, date cu caracter personal (de ex. nume, prenume, număr telefon, e-mail) astfel cum sunt solicitate de către Organizator conform prezentului Regulament și a formularului de înscriere.

6.2 Participanții declară că au cunoștință despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal și își exprimă consimțământul în mod liber, expres și neechivoc cu privire la astfel de prelucrări în scopul executării prezentului Regulament și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, în conformitate cu prevederile GDPR. Prelucrarea datelor furnizate de participanții la Campanie se va face în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.

6.3. Participanții își pot retrage oricând și în mod gratuit consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale pentru oricare dintre scopurile menționate mai sus, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii. În cazul retragerii consimțământului de prelucrare a datelor oferite pentru înscrierea în campanie, calitatea dumneavoastră de participant încetează din momentul retragerii. În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, vă informăm că beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri, care ar putea produce efecte juridice în relația cu dumneavoastră sau v-ar putea afecta în mod similar, într-o măsură semnificativă.

Pentru exercitarea drepturilor și pentru sugestii și plângeri referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și pentru retragerea acordului, vă recomandăm să contactați comisarul nostru pentru protecția datelor din cadrul companiei la următoarea adresă de e-mail: dpo.videt@dpo-romania.ro.

Pentru mai multe informații legate de politica de confidențialitate adoptată de Organizator, vă invităm să accesați următorul link: https://www.videt.ro/politica-de-confidentialitate.html

Articolul 7. Încetarea/Întreruperea Campaniei. Forță majoră

7.1 Campania poate înceta înainte de termen, atat în cazul unui eveniment ce constituie forta majora, astfel cum este reglementata de legislatia romana in vigoare, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua aceasta campanie, cat si dacă Organizatorul își dorește acest lucru, inclusiv prin raportare la dreptul de retragere prevăzut la art. 6.3.

7.2 Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament/condițiile, aceste modificări fiind aduse la cunoștința publicului prin afișarea pe pagina web https://www.videt.ro/campanie-vedere.html

Articolul 8. Legea aplicabilă. Litigii

8.1 Legea aplicabilă este legea română.

8.2 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabila, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instanțele judecatoresti romane competente din Mun. București.

8.3 Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data încheierii Campaniei. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamatie.


Copyright © 2022 SC Noavidet SRL. Toate drepturile rezervate.