ÎNSCRIE-TE AICI

CUM FUNCȚIONEAZĂ?

Pas 1
Înscrie-te și vino până pe 30 Noiembrie în Showroom-urile Videt
Pas 2
Îți achiziționezi o ramă, iar noi îți oferim lentilele progresive la incredibilul preț de 499 lei (preț pentru 2 lentile)
Pas 3
Ai prima pereche de ochelari progresivi la un super preț, cu un avantaj de până la 2100 lei
Pas 3
Garantat banii înapoi în 30 de zile: Te acomodezi sau îți returnăm întreaga sumă
ÎNSCRIE-TE AICI

UNDE SE AFLĂ SHOWROOM-URILE VIDET?

Pin Locatie

Showroom Dorobanți

Calea Dorobanților, nr 126-130, sector 1, București

Ceas

Luni – Vineri: 9 – 20

Sâmbătă: 10 – 18

Pin Locatie

Showroom Vitan

Strada Brândușelor 2-4, sector 3, București

(vis-a-vis de Mall Vitan)

Ceas

Luni – Vineri: 9 – 20

Sâmbătă: 10 – 18

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “Black Friday Primii ochelari progresivi”

Articolul 1. Organizatorul Campaniei:

1.1 Organizatorul Campaniei “Black Friday Primii ochelari progresivi” (denumită în continuare “Campania”) este S.C. NOAVIDET SRL, persoană juridică cu sediul în Str. Dr. Iacob Felix, Nr. 87, Felix Office Building, Biroul 4, Secțiunea 4.4.21, Et. 4, Sector 1, București, Cod de identificare fiscală: RO28142064, Registrul Comerțului: J40/10245/2016 (denumit în continuare “Organizatorul”)

1.2 Campania promoțională se va derula/desfășura în conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toți participanții (denumit în continuare „Regulamentul oficial” sau „Regulamentul”).

Articolul 2. Durata și locul de desfășurare al Campaniei

2.1 Campania este organizată și desfășurată pe teritoriul României, în Showroom-urile Videt din București, situate în Calea Dorobanți 126-130, sector 1 și Strada Brândușelor 2-4, sector 3, în perioada 01.11.2021 ora 09:00 și 30.11.2021, ora 20:00.

Articolul 3. Regulamentul oficial al Campaniei

3.1 Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe întreaga durata a Campaniei, în format electronic, prin accesarea paginii web https://www.videt.ro/black-friday-primii-progresivi.html

3.2 Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate către public prin publicarea pe pagina web https://www.videt.ro/black-friday-primii-progresivi.html

Articolul 4. Mecanismul, condițiile și premiile Campaniei

4.1 În perioada Campaniei, persoanele care vin în Showroom-urile Videt și doresc să-și achiziționeze o pereche de ochelari progresivi, beneficiază de incredibilul preț de 499 lei pentru lentilele progresive (2 lentile)

4.2 Prețul de 499 lei pentru cele 2 lentile progresive este același indiferent de dioptrii sau indicii de subțiere (1.5, 1.6, 1.67, 1.74)

4.3 Toate persoanele care optează pentru această ofertă beneficiază de Garanția banilor înapoi în 30 zile: te acomodezi cu noii ochelari sau primești întreaga sumă înapoi.

4.4 Se poate achiziționa orice ramă din Showroom-urile Videt, inclusiv cele cu prețuri reduse.

Articolul 5. Dreptul de participare

5.1 Prin înscrierea şi participarea la Campanie, Participanţii sunt de acord cu prezentul Regulament şi sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate de Organizator, astfel cum se precizează la art. 6.

5.2 Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Articolul 6. Date personale

6.1 În organizarea și desfășurarea prezentei Campanii se vor avea în vedere și se vor respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR). De asemenea, prin participarea și înscrierea în Campanie, conform prezentului regulament, este necesar ca participanții să pună la dispoziția organizatorului și/sau partenerilor acestuia în vederea desfășurării campaniei, date cu caracter personal (de ex. nume, prenume, număr telefon, e-mail) astfel cum sunt solicitate de către Organizator conform prezentului Regulament și a formularului de înscriere.

6.2 Participanții declară că au cunoștință despre prelucrarea datelor lor cu caracter personal și își exprimă consimțământul în mod liber, expres și neechivoc cu privire la astfel de prelucrări în scopul executării prezentului Regulament și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, în conformitate cu prevederile GDPR. Prelucrarea datelor furnizate de participanții la Campanie se va face în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.

6.3. Participanții își pot retrage oricând și în mod gratuit consimțământul pentru prelucrarea datelor lor personale pentru oricare dintre scopurile menționate mai sus, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare efectuate înaintea retragerii. În cazul retragerii consimțământului de prelucrare a datelor oferite pentru înscrierea în campanie, calitatea dumneavoastră de participant încetează din momentul retragerii. În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, vă informăm că beneficiați de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, inclusiv creare de profiluri, care ar putea produce efecte juridice în relația cu dumneavoastră sau v-ar putea afecta în mod similar, într-o măsură semnificativă.

Pentru exercitarea drepturilor și pentru sugestii și plângeri referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum și pentru retragerea acordului, vă recomandăm să contactați comisarul nostru pentru protecția datelor din cadrul companiei la următoarea adresă de e-mail: dpo.videt@dpo-romania.ro.

Pentru mai multe informații legate de politica de confidențialitate adoptată de Organizator, vă invităm să accesați următorul link: https://www.videt.ro/politica-de-confidentialitate.html

Articolul 7. Încetarea/Întreruperea Campaniei. Forță majoră

7.1 Campania poate înceta înainte de termen, atat în cazul unui eveniment ce constituie forta majora, astfel cum este reglementata de legislatia romana in vigoare, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de voința acestuia, de a continua aceasta campanie, cat si dacă Organizatorul își dorește acest lucru, inclusiv prin raportare la dreptul de retragere prevăzut la art. 6.3.

7.2 Organizatorul își rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament/condițiile, aceste modificări fiind aduse la cunoștința publicului prin afișarea pe pagina web https://www.videt.ro/black-friday-primii-progresivi.html

Articolul 8. Legea aplicabilă. Litigii

8.1 Legea aplicabilă este legea română.

8.2 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabila, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instanțele judecatoresti romane competente din Mun. București.

8.3 Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului în termen de maxim 3 (trei) zile lucrătoare de la data încheierii Campaniei. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamatie.

Copyright © 2021 NOAVIDET SRL. Toate drepturile rezervate.